dinsdag 5 december 2023

Als er weer legen schappen in de supermarkt zijn, gaan de ogen misschien open

 36,8 miljard ton CO2 hebben we met z'n allen in 2022 de lucht in gepompt. Nooit eerder was de uitstoot zo hoog, ruim 1% meer dan het jaar ervoor. Dat nieuws bracht het Global Carbon Project naar buiten op het moment dat wereldleiders in Dubai bij elkaar zijn om de gevolgen van klimaatverandering te bespreken en (hopelijk) afspraken te maken om de uitstoot terug te dringen.

Het goede nieuws is dat Europa en de VS erin slaagden de CO2 uitstoot te verminderen. De stijging is dus te wijten aan de rest van de wereld. Dat daar snel verandering in komt kun je niet in redelijkheid verwachten. In Dubai pleiten de leiders, van met name de niet-westerse wereld, ervoor om de afbouw van de uitstoot in ontwikkelingslanden over een langere periode uit te smeren. En het Westen moet ze daarbij financieel ondersteunen. Plotseling groeit ook het aantal landen dat zich het label 'ontwikkelingsland' opplakt. Ze willen wel, maar niet nu en het mag niets kosten.

Misschien slaat de paniek pas toe als er weer lege schappen in de supermarkt zijn.

Die landen hebben geen haast. Economische ontwikkeling heeft prioriteit. Maar met die groei in welvaart groeit ook de uitstoot van broeikasgassen. De voorzitter pleitte in zijn openingsrede ook al voor spreiding, maar dan van fossiele bronnen; zijn bron van inkomen. Als we dat sneller willen doen en helemaal zonder 'fossiel' leven, dan zouden we beter weer in grotten gaan leven, voegde hij er misschien wel terecht aan toe. Acuut stoppen kan gewoon niet en afbouwen duurt heel lang.

Laten we eerlijk zijn, ik heb zelf een fijne auto en ik doe hem voorlopig niet weg. Elektrische mobiliteit is me nog te onzeker en te duur. Ja, ik zal minder gebruik maken van die auto en vaker te voet of met de fiets gaan. Maar de komende jaren ben ik nog wel afhankelijk van fossiele, ook om mijn huis te verwarmen.