Publicaties

 600 Square Miles

Een onverwachte erfenis


Kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog overleed in Canada een rijke grootgrondbezitter van Duitse afkomst. Zijn broer, die inmiddels Nederlander was geworden om met zijn Belgische geliefde te kunnen trouwen, was de enige erfgenaam. Alle goederen en documenten van zijn nalatenschap werden op de boot gezet en zouden door een notaris in Maastricht worden afgehandeld. Maar die boot liep voor de Engelse kust op een mijn en de gehele lading ging verloren.
Bijna 80 jaar later komt alles weer boven water en blijkt de hoofdpersoon een landgoed van 1000 vierkante kilomater (600 square miles) te erven. Ineens was hij ondernemer in een vreemd land. Een flinke uitdaging, want op het landgoed heeft de tijd 80 jaar stilgestaan. Er valt heel wat te doen. Dat levert nieuwe vrienden op, maar ook vijanden, moord en terreur.

Het boek is hier te koop: https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=12206 


Managementboeken

Via uitgeverij Bookboon.com heb ik inmiddels 14 managementboeken gepubliceerd. De onderwerpen gaan over zogenaamde soft skills. Deze boeken worden als e-boek uitgegeven en zijn gratis. Dan zijn ze voor een beperkte te openen en bevatten reclame. Tegen betaling krijg je een exemplaar zonder reclame en is het boek onbeperkt te gebruiken. Abonnees van de Bookboon Library kunnen eveneens boeken onbeperkt gebruiken tegen een vast bedrag per maand per medewerker.

De meeste boeken van Bookboon gaan vergezeld van een mogelijkheid om online je opgedane kennis te testen middels een serie multiple choice vragen.

Een overzicht van mijn boeken: 
https://bookboon.com/nl/author/0908031c-ce02-9b86-11e6-6dda4f0399d1