dinsdag 2 januari 2024

De mens heeft meer dan 1400 vogelsoorten op zijn geweten

 

Aangezien er pas sinds begin 16e eeuw vogelpopulaties geregistreerd werden heeft de wetenschap het aantal uitgestorven vogelsoorten lang sterk onderschat. Britse onderzoekers hebben nu via slimme statistische modellen een meer realistische schatting kunnen maken (gepubliceerd in Nature). Zo vonden ze dat er vanaf het pleistoceen meer dan 1400 vogelsoorten zijn uitgestorven. De meeste verdwenen toen de mens op het ecologische toneel verscheen en zijn plaats opeiste.

Overal waar de mens verscheen hadden vogels het nakijken. Dat kwam doordat mensen land in gebruik namen, jacht en vreemde diersoorten introduceerden, zoals ratten, varkens en honden. Het verdwijnen van vogelsoorten is al erg genoeg, maar met hun verdwenen ook andere dieren en planten die met deze vogels in symbiose leefden.

Overal waar de mens zich breed maakt veroorzaakt hij schade aan het ecosysteem. De natuur verarmt. De mensen is een agressieve, hebberige, egoistische diersoort. Een plaag voor moeder natuur. En we weten uit de geschiedenis hoe de natuur met plagen omgaat. Dat is voor de mens als soort geen goed toekomstbeeld. We hebben al heel wat speldenprikken gehad. Denk aan oorlogen (mens tegen mens), ziekten (microben tegen mens) en natuurrampen (natuur tegen mens). En dat hebben mensen allemaal zelf veroorzaakt.
Er is beslist geen goede reden om trots te zijn, dat je een mens bent.